Tel.: 02 / 613 19 97  |  Mob.: 040 / 419 325  |  E-mail: info@igrace-iz-narave.si

Domov » Nagrade in certifikati

Certifikat nadzorne verige SmartWood

'The Forest Stewardship Council (FSC)' je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Bonnu, ki pripravlja standarde in izvaja akreditacijo za podjetja in organizacije, ki se ukvarjajo z odgovornim gozdarstvom. FSC tudi izvaja tržne programe in informiranje, ki prispevajo k širjenju odgovornega gozdarjenja v svetovnem merilu. V preteklih 10 letih je certifikat FSC dobilo več kot 42 milijonov hektarov gozdov v več kot 60 državah, oznako FSC pa nosi več tisoč izdelkov iz lesa iz teh gozdov. Organizacija FSC deluje skozi svojo mrežo nacionalnih iniciativ v več kot 30 državah.

 

Certifikat nadzorne verige (Chain of Custody oz. COC)

Certificiranje na podlagi nadzorne verige oz. sledenja zagotavlja, da imajo vsi izdelki z oznako FSC sledljiv izvor v gozdovih, ki so upravljani po standardih FSC.

Prejemniki tega certifikata morajo zagotoviti pregled nad nastajanjem izdelka vse od surovine (lesa) v gozdu do končnega potrošnika, vključno z vsemi fazami od predelave lesa, proizvodnje in distribucije. Z vidika potrošnika zato oznaka FSC predstavlja obljubo, standard certificiranja COC pa mora zagotoviti, da je ta obljuba tudi izpolnjena.

 

Poslanstvo

The Forest Stewardship Council (FSC) promovira okolju prijazno, družbeno koristno in ekonomsko upravičeno upravljanje gozdov sveta.

 

Okolju prijazno upravljanje gozdov zagotavlja takšno koriščenje lesa in drugih gozdnih dobrin, da se ohranjajo biodiverziteta, produktivnost in ekosistem gozda.

 

Družbeno koristno upravljanje gozdov zagotavlja koristi gozda tako lokalnim prebivalcem kot širši družbi na dolgi rok, saj močno spodbuja lokalne prebivalce, da varujejo gozdne vire in se držijo dolgoročnih načrtov upravljanja.

 

Ekonomsko upravičeno upravljanje gozda pomeni, da morajo biti posegi v gozd dobičkonosni, hkrati pa ne ogrožati ohranitve ekosistema gozda in od njega odvisnih skupnosti. Neskladja med potrebo po ustreznih finančnih dobičkih in načelih odgovornega gozdarjenja je mogoče zmanjšati z uspešnejšim trženjem izdelkov iz gozdnih surovin in doseganjem višje cene le-teh.